Celých 70 dní se 90 mužů plaví na třech malých lodích do míst, kde nikdo neví, co přesně je. Plují na západ z pověření španělské vlády, aby „objevili a získali ostrovy a pevniny v oceánu“. Je pátek 12. října 1492, dvě hodiny ráno, v koši karaky Pinty má službu námořník Rodrigo Triana, když konečně najde zemi. Prý Čínu…

Kolumbus tomu věří až do smrti. Neví, že najdou jenom jeden z bahamských ostrovů. Pokřtí ho na Svatého Spasitele (San Salvador), vzdá díky Bohu a zemi zabere pro své panovníky Ferdinanda a Isabelu. Ten den se změní svět. Stane se víc, než že jen objeví novou zemi, nebo že vyděsí domorodce, od kterých pak dostane bavlnu, tabák a papoušky. Přepíše učebnice, překreslí atlasy, rozpoutá éru kolonizace a převratných objevů, a protože taky nevědomky objeví Nový svět, přisoudí Evropě přídomek Starý kontinent. Ten den skončí středověk a začne novověk…

Více v EPOŠE Speciál č…