Jednou z nejdelších blokád nejen druhé světové války, bylo obléhání sovětského Leningradu, dnešního Petrohradu. Trvalo od září 1941 do ledna 1944 a vyžádalo si milion obětí, neboť město sužoval hladomor a také krysy, které šířily nemoci. S těmi si ale Sověti takřka zázračně poradili…

Leningrad, druhé největší město tehdejšího Sovětského svazu, bylo důležitým průmyslovým centrem, základnou baltského loďstva i významným komunikačním uzlem. Jako takové se ocitlo mezi prvotními cíli nacisty plánovaného útoku v rámci operace Barbarossa. Ve městě se nalézal největší gumárenský závod v Evropě, vyráběla se v něm ocel a také lokomotivy. Když se Němcům Leningrad nepodařilo rychle dobýt, začali jej zdlouhavě obléhat.

Po celodenní dřině pár krajíčků chleba
Blokáda trvala od 8. září 1941 do 27. ledna 1944, tedy dlouhých 872 dní, během nichž bylo v ulicích Petrohradu uvězněno na tři miliony lidí. Ty…