Antonio Salieri – zhrzený skladatel, který žárlí na svého největšího rivala, hudebního génia Wolfganga Amadea Mozarta a postará se o jeho smrt. Anebo je Salieri vážený hudební komponista, jenž se těší úspěchu a dobrému jménu a „nějakého“ Mozarta nemá důvod řešit? Kým byl ve skutečnosti tento muž, často obviňovaný z vraždy?

Mezi vídeňskými občany panuje vzrušení – ke dvoru má co nevidět dorazit onen geniální skladatel Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791). Je rok 1781, město žije hudbou a dokáže ocenit každý výjimečný talent. Věhlasného muzikanta, o němž se povídá, že komponuje neuvěřitelná díla už od svých dětských let, se nemůže dočkat především dvorní císařův kapelník, snaživý a velmi zbožný Antonio Salieri (1750–1825). Když se blíží doba Amadeovy audience u císaře, právě on ho netrpělivě vyhlíží. Určitě je to spořádaný občan, pokorný a bystrý muž, přemítá si v hlavě Salieri. Jenže…