Příroda nám toho mnoho dává, a proto je potřeba ji chránit a starat se o ni. Víš, že to můžeš dělat jednoduše i ty? Každá, i maličká pomoc, se počítá. Podívej se na obrázky, přiřaď je ke správným názvům aktivit a řekni, zda i ty nebo tví rodiče toto dělají.