Při pohledu na tvář asymetricky pokleslou oproti druhé vás automaticky napadne: Mrtvice! Ano, je to nejčastější, ovšem nikoli jediný důvod. Příčin obrny lícního nervu je řada a nasazení správné léčby hned odpočátku významně podpoří uzdravení.

Co se to s tváří stane?

Ať už jde o mrtvici nebo další příčiny ochrnutí, vždy je příčinou výpadek funkce silné nervové větve, které se podle místa jejího působení říká lícní. Lícní nervy jsou párové a zajímavé tím, že se na své cestě z mozku kříží. Takže onemocnění levého nervu způsobuje ochrnutí pravé části obličeje a obráceně. K porušení může dojít kdekoli na celé dráze. Může to být v mozku, pak se obrně odborně říká centrální, nebo při dalším průběhu. Kritickým místem zejména kostěný kanálek, kterým nerv prochází. Tento druhý typ obrny, tzv. periferní, přináší jednu nepříjemnost navíc. Při centrální obrně totiž zůstává oko částečně propojené…