Zatím jsou osudem Veroniky Arichtevy (33) seriály, ve filmech paběrkuje. Z toho posledního, z úspěšné Slunečné, utekla těsně předtím, než byl zastaven, aniž by zprvu prozradila důvod. Ale ve zmatku se jí nakonec stejně nikdo na nic neptal, stačilo, že se bála. A nebyla jediná…