Vůbec to není jednoduchý úkol. Nicméně stavitelé Vít Hedvábný a Michal Parléř se s ním popasují na jedničku. Na přání Karla IV. vybudují nad Kašperskými Horami, na skále vysoké 886 metrů, působivý hrad. Dokážou ho vměstnat na 18 metrů široký kamenný ostroh! Díky tomu se Kašperk dnes pyšní titulem nejvýše položeného královského hradu v Čechách.

Proč by se měl zajímat zrovna o Šumavu, nehostinný kout Českého království? Lidí tu žije poskrovnu a velkou část místních hor pokrývá jen těžko prostupný prales! A přesto český král a císař Karel IV. (1316–1378) věnuje tomuto odlehlému regionu velkou péči. Má pro to přinejmenším dva velmi pádné důvody. V okolí Kašperských Hor, které jeho otec Jan Lucemburský (1296–1346) povýšil roku 1345 na horní město, se totiž nachází nejvýnosnější zlatorudný revír v zemi. A přes Šumavu vedou do bavorského Pasova dvě větve Zlaté stezky. Karlovi se to zdá málo.