Přední švédský šlechtic Svante Sture uchopí meč a třikrát zvolá: „Král Gustav Vasa je mrtev!“ Pak zbraň předává muži, jenž svou výškou přesahuje dav v uppsalské katedrále. „Teď budeš vládnout zemi jako tvůj otec.“ Erik Vasa to však nebude mít lehké

Chystal se právě do Anglie, aby požádal o ruku královnu Alžbětu (1533–1603), když se dozvěděl, že jeho otec 29. září 1560 na stockholmském zámku Tre Kronor zemřel. Tím také skončila jedna velká éra, během níž se Švédsko stalo svobodným a uznávaným státem. Ke stáru prchlivý a nemocný král Gustav Vasa (1496–1560) se snažil zabezpečit své děti, dcery výhodně vdával, pro syny rozdělil zemi na vévodství, která jim věnoval. Navíc zavedl dědičné právo na korunu. Dostal ji Erik (1533–1577), jeho nejstarší potomek. „Ale na trůnu by jako svého následníka radši viděl svého nejmilejšího syna Jana,“ povídalo se. K Janovi (1537–1592) chovala sympatie i…