Draka si umí představit každé malé dítě. Je velký, pokrytý šupinami, umí létat a chrlí oheň. Je součástí mýtů a legend mnoha zemí světa. Skutečně mohlo v minulosti takové zvíře existovat? V čem je jeho vznik inspirován u jiných živočichů? A jakou roli v tom sehráli dinosauři?

Pohádky, legendy a mýty o dracích najdeme téměř ve všech zemích světa, od Japonska po západ Evropy. Kvůli této rozšířenosti draků jsou jejich vzhled, vlastnosti i velikost značně různorodé. Liší se počtem hlav i nohou, schopností létat i tím, zda jsou zlí, nebo dobří.
Na základě toho se dají rozlišit dvě základní pojetí draků: západní a dálnovýchodní. Zatímco vzezření západních draků bylo zřejmě ovlivněno nálezy koster dinosaurů či obřích předchůdců savců, dálnovýchodní pohled se při vykreslování draků inspiroval spíše hady.

Západní draci
Drak se objevuje už u starověkých Sumerů, kde byl jakýmsi křížencem hada a…