Spolu se 144 autory z celého světa se profesor Pavel Kindlmann podílel na 1800stránkové globální zprávě o stavu biodiverzity. Podle ní jsme na prahu šestého vymírání druhů. Jaký je svět „tam“ venku, jaká je budoucnost, co říká na kanibalská slunéčka z východu a co všechno (ne)víte o kůrovci?  

Pavel Kindlmann patří mezi přední osobnosti světové ekologie, třebaže sám vystudoval teoretickou kybernetiku na Matematicko-fyzikální fakultě. Varuje před mizejícími přírodními lokalitami Česka. Studuje orchideje v Kolumbii, kde dřív vládly drogové kartely, ze světové ekologie má smíšené pocity a líbí se mu, že se mladí o svět zajímají. „Pro ně je ta planeta,“ říká.

Tři roky jste se podílel na obšírné zprávě o úbytku druhů, spolupracoval jste se 145 autory a dalšími 310 vědci, vznikla 1800stránková studie – globální zpráva o stavu biodiverzity. Jaká tvrdá data máte?

To, co jsme napsali, je…