Tohle přehnal! Rodina znamená pro Petra I. z Rožmberka úplně nejvíc. A proto, když Jan Lucemburský napadne jeho synovce, postaví se mocný Rožmberk proti svému vladaři. V Českém království vypuká během krátké doby další válka…

Jeden velký otazník… I tak se dají shrnout první roky života Petra I. z Rožmberka (†1347). Kdy se narodil? Snad někdy po roce 1290. Kdo vlastně byla jeho matka, jistá Eliška z Dobrušky (†1307)? Ani to není jasné. A proč se mu v dětství a během dospívání říkalo „kajícník“? Měl nebývale vřelý vztah k Bohu? Nebo se na přání rodičů chystal na církevní dráhu, které se vzdal, když zemřel jeho starší bratr? Těžko říct… Nicméně Petr svůj život službě Bohu nakonec nezasvětí. Místo toho jako jeden z nejmocnějších mužů v zemi bude ovlivňovat chod Českého království během první poloviny 14. století.