Vítal ho jako spasitele. Věřil, že spolu s Eliškou Přemyslovnou obnoví slávu Českého království. Jenže uběhne pár let a zklamaný Petr Žitavský musí svůj názor změnit. Jana Lucemburského považuje spíš za trýznitele! Vyčítá mu, že se o svou zemi pořádně nestará, většinu času tráví v zahraničí a do Prahy se na skok vrací jen proto, aby ze svých poddaných mohl vyždímat další peníze!

Na svět přišel v saské Žitavě. Nejspíše do německé měšťanské rodiny. Snad na univerzitách v Paříži a Boloni získává Petr Žitavský (1260/1275-1339) vynikající vzdělání. Koncem 13. století se objevuje v Praze.  2. června 1297 se zúčastní velkolepé korunovace Václava II. (1271-1305) českým králem. Přemyslovce zřejmě dobře zná a stýká se i s jeho dvorem. Co přesně tehdy Petr dělá, historické prameny nezmiňují.