Voda. Modré zlato. Kromě vzduchu není nic, na čem by lidská existence byla tolik závislá. Zdá se však, že té sladké je rok od roku méně, zatímco lidí je rok od roku více.

„Netuším, čím se povede třetí světová válka, ale ta čtvrtá se povede klacky,“ praví údajně kdysi Albert Einstein. Ani my netušíme, čím se 3. světová válka povede, ale tušíme, o co se povede. O vodu. Protože když je žízeň, jde i náboženství stranou.

1) Situace je vážná, nikoli však zoufalá (zatím)

Kdy: kolem roku 2030

Lidská civilizace se sice vyvíjí v období s nezvykle stabilními klimatickými podmínkami, jenže těm je dnes, zdá se, konec. Po 10 000 letech znovu vstupujeme do období klimatické nejistoty a její součástí je, bohužel, také nejistota týkající se vody. „Každý čtvrtý člověk dnes žije v zemi se závažným nedostatkem vody,“ tvrdí zpráva OSN. Celá 1 miliarda lidí nemá přístup k pitné vodě a je odkázána na vodu…