Alzheimerova choroba je sedmou nejčastější příčinou úmrtí vůbec a ve věkové kategorii nad 65 let jí patří dokonce páté místo. Vše začíná nenápadně a plíživě, zprvu člověk své problémy přičítá spíše roztržitosti než zdravotním komplikacím.

Prvním příznakem Alzheimerovy choroby bývají problémy s krátkodobou pamětí. Člověk má v tu chvíli problém zapamatovat si nedávné události. Pacient se přestává orientovat, nepamatuje si, co měl k snídani, ale přitom si vybavuje staré události a zážitky.

Jenže u problémů s pamětí se nemoc bohužel nezastaví. Zhoršuje se myšlení, chápání i schopnosti vyjadřování. Pacient si poté nepamatuje ani své příbuzné a nepoznává okolí. Postižený je dezorientován v čase i prostoru, často mění své nálady a nakonec se bez asistence okolí vůbec neobjede. Lidé postižení Alzheimerovou chorobou mohou rovněž trpět halucinacemi a bludy, v některých případech se stávají…