Existuje mnoho motivů a způsobů vražd.. Mezi ty nejtemnější činy však často patří vraždy rituální. Některé zůstávají neobjasněné a motivace jejich pachatelů je tak neznámá. U jiných je však zřejmé, že svou roli sehrála víra v démonické síly či naopak přesvědčení o vlastní výjimečnosti. Představujeme ty nejšílenější případy, které vyvolávají zděšení dodnes.

Jako každý den, se i 29. března 1899 vydává devatenáctiletá Anežka Hrůzová (1879–1899) z vesnice Malá Věžnice do nedaleké Polné, kde pracuje jako švadlena. Den uběhne rychle, práce odsýpá a ona se večer vrací domů po pěšině okolo lesa Březina. Jsou to její poslední chvíle. Kdosi ji udeří zezadu do hlavy, následně přiškrtí provazem a nakonec podřízne hrdlo ostrým nožem. Za její vraždu je později odsouzen Žid Leopold Hilsner (1876–1928) a mnozí lidé tvrdí, že měl jeho čin rituální podtext – K vraždě totiž došlo v době významného…