Český kraj a skály údajně dodnes skrývají vzácná tajemství a poklady. Pakliže je někdo touží najít, Štědrý večer má být tím nejpříznivějším časem. Odkud se berou tyto pověsti a jakou mocí vládne půlnoční mše vánoční? 

Česká krajina je prý nesmírně bohatá na místa s ukrytými poklady obrovské ceny. Řada legend vypráví, že se některé z nich dají objevit na Štědrý den při jitřní mši nebo při té půlnoční. Kde se tak děje? A má Štědrý večer opravdu zvláštní moc obohatit šťastlivce, kteří znají magické rituály k otevření pokladů? Nebo snad čekají na člověka ryzího srdce?

Magické zříceniny

Většina českých hradů a zámků má nějakou pověst o tamním ukrytém bohatství. Jen některé jsou však spjaté s Vánocemi. Asi nejznámější je legenda o zřícenině Litice ze 13. století nacházející se v Plzni. Ve sklepení má být ukryt poklad, který je možné objevit pouze během půlnoční mše rozléhající se z litického…