Utíkejte, vojáci! Jdou sem vojáci!“ vběhne do vesnice zadýchaný sedlák. Lidé na nic nečekají. Seberou jen to nejnutnější a zmizí v okolních lesích. Nechtějí padnout do rukou rekatolizační komisi, kterou zřídil Jan Caramuel. Leccos už o tomto „ďáblovi“ slyšeli. Prý veřejně řekl, že by se kacíři, odmítající přijetí katolické víry, měli bez rozpaků věšet! 

Pozvolna a bez zbytečného humbuku se Habsburkové pouštějí do rekatolizace našich zemí, když roku 1526 usedají na český trůn. Po bitvě na Bílé hoře v listopadu 1620, kterou vyvrcholí neúspěšné povstání českých stavů, však císař Ferdinand II. (1578–1637) přitvrdí. Kdo tvrdohlavě odmítá konvertovat ke katolické víře, musí České království opustit.