„Chceme se pomstít, jinak nechci podržet ani jediný chloupek na své bradě,“ rozhořčeně pronese moravský markrabě Jošt. Právě přišla do Prahy zpráva, že jeho bratranec Václav IV. byl sesazen z trůnu římského krále. Pan Jošt dává v sázku svůj mocný plnovous kvůli vladaři, kterého nejednou zradil.

Kam vítr, tam plášť. To by se dalo říct o moravském markraběti Joštu Lucemburském (1351–1411), nejstarším synovi Jana Jindřicha (1322–1375), bratra císaře Karla IV. (1316–1378). Ale doba už byla taková a páni převlékali kabáty podle rychle se měnící situace. Pan Jošt v tom uměl chodit zvlášť zdatně. Po smrti Karla IV. se stává nejstarším členem poslední generace Lucemburků. Jeho dravá ctižádost ho před lecčím nezastavila. Šuškalo se i o vraždách. Touze po moci nakonec obětoval značné markraběcí majetky. Ostatně, pro peníze si k němu chodil i sám císař Karel.