Eliška Rejčka se sklání nad úmrtním ložem, pohlíží do bledé tváře velmože a po tváři jí stékají slzy. Byla vdaná za dva krále, a přesto si její srdce nejvíce podmanil ten, který korunu nikdy nezískal. Muž, o němž se dobře ví, že miloval moc a ženy rovným dílem…

Ke konci vlády Přemysla Otakara II. (asi 1233–1278) přichází na svět Jindřich z Lipé (asi 1275–1329), pojmenovaný podle rodového sídla Lipá v severních Čechách (dnešní Česká Lípa). Pochází z vlivného rodu Ronovců, ale to mu nestačí. Ctižádost ho žene stále výš a výš, až se dostane do služeb předposledního Přemyslovce na českém trůnu, krále Václava II. (1271–1305). To je však teprve začátek…