„Neusilujeme o to, ale zároveň tuto žádost neodmítáme,“ vyjádří se diplomaticky Tomáš Garrigue Masaryk na žádost Rusínů stát se součástí nově vznikající republiky. Než se Podkarpatská Rus opravdu schová po plášť Československa, diplomaté v čele s Edvardem Benešem se ale ještě pořádně zapotí.

Už od 11. století je území Podkarpatské Rusi považováno za součást Uher. Později tvoří součást Rakouska-Uherska. Rusíni, které uherská vláda většinou ani nepovažuje za samostatný národ, ale jenom etnickou skupinu, jsou často vystaveni násilnému pomaďarštění. Tváří v tvář nekompromisním Uhrům jejich národní hnutí spíše hyne na úbytě. Důvodem je i skutečnost, že v regionu nežijí jenom Rusíni, ale na Podkarpatské Rusi se schází pestrá mnohonárodnostní paleta obyvatel. Jejich zájmy jsou příliš rozmanité, než aby dokázali táhnout za jeden provaz…