Pro typického neandertálce bylo prakticky nemyslitelné, aby měl „dlouhý a spokojený“ život. Minimálně ohledně jeho délky totiž v nedávné době učinili vědci poměrně rozsáhlý objev. S průměrnou dobou dožití mezi 76 a 82 lety jsme totiž mnohem dál než naši předchůdci.

Jednu z nejnovějších studií mají na svědomí australští vědci, kteří byli schopni na základě analýzy částí DNA propočítat průměrnou délku života mnoha vyhynulých druhů, a to dokonce včetně přímých předchůdců moderního člověka. Avšak neandertálci, vyskytující se v Eurasii před více než 300 tisíci lety, představovali jednu z vývojových linií moderního člověka, nikoli jeho předky. Podle zveřejněných výpočtů se denisované a neandertálci dožívali přibližně 38 let. Podle stejné studie se mamuti běžně dožíval i více než 60 let.

Průzkum DNA byl široký

Nejen na předky dnešních lidí se zaměřil australský výzkum, předmětem zájmu byly…