Adolf Hitler, jenž je svého času postrachem Evropy, má zvláštní hypnotický vliv na posluchače a jako zázrakem se vyhne mnoha atentátům. Používal k dosažení své nevšední moci černou magii, jak naznačují někteří autoři? 

Sálem jedné z norimberských pivnic se rozléhá vzrušené skandování. Oči posluchačů jsou hypnoticky upřeny na nenápadného muže, který pronáší plamenný projev. Většina lidí napětím téměř nedýchá a po jeho slovech vykřikuje oslavná hesla. Obdivovaným rétorem, jenž z tehdejší zoufalé situace Německa viní především „prohnilé“ Židy, není nikdo jiný, než budoucí německý diktátor a zločinec rakouského původu Adolf Hitler (1889–1945)! Jeho kariéra v nacistické straně NSDAP ve 20. letech minulého století teprve stoupá. Již tehdy je však poznat „magický“ vliv, jímž působí na své okolí. Jak si tento člověk, který byl v soukromí spíše tichý a nepříliš inteligentní, dokázal podmanit…