Křesťané, kteří nesouhlasí s trestem smrti, rádi citují evangelium podle Jana, kdy se Ježíš zastane cizoložnice: „Kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ni kamenem!“ Je to silný moment v Bibli, dnes velmi známý. Ale skutečně to Ježíš řekl? Nejstarší biblické rukopisy se o příběhu nevěrné ženy vůbec nezmiňují…

Odborníci se snaží najít původní texty Nového zákona podle vodítek, jako je jednotnost textu nebo literární styl. Je to obtížné, protože v současnosti existuje na 5 800 starých řeckých rukopisů nebo fragmentů Nového zákona a téměř žádný není stejný. V 99 procentech případů se varianty od sebe liší z důvodu například nepozorného přepisování. Ale menší část omylů naznačuje, že texty byly záměrně změněny, aby výrazně posunuly původní zprávy o Ježíšovi a někdy i význam křesťanství. Kdo, jak a proč pozměnil Bibli?

Více v čísle 26/2015