Do konce června se v Praze koná výstava přinášející fascinující poselství o dávných kulturách a civilizacích. Originální mumie a další artefakty byly zapůjčeny ze světových muzeí, univerzit, vědeckých organizací i soukromých sbírek.

Rozsahem, ale i historickou a vědeckou hodnotou nemá tato výstava ve světě obdoby. Je to totiž největší a nejucelenější sbírka mumií na světě.
Návštěvníci mají možnost nahlédnout do života dávných obyvatel Egypta, ale i Jižní Ameriky či Evropy. Výstava tak nabízí možnost spatřit na jednom místě různé epochy vývoje lidské společnosti a kultury.
K nejzajímavějším exponátům, jež jsou prezentovány, patří samozřejmě staroegyptské mumie, ale také mumie novodobé, které vznikly přirozeným mumifikováním v příhodných podmínkách. Sem patří například tělo barona von Holze, jenž zemřel během třicetileté války, či na tuberkulózu zemřelá rodina z maďarského Vácu, jejichž…