Všichni zírají na sochu boha Svarožice. Ratarský kněz vzápětí usekne oběti hlavu a nabídne ji svému svatému. Kult hlavy tu má mimořádnou sílu. Lidské lebky na obranných valech slovanských hradišť totiž zastraší každého nepřítele…

Úrodné nížiny už v 6. století zlákaly kmeny polabských Slovanů k tomu, aby se zabydlely na území mezi řekami Odrou, Labem a Sálou v dnešní východní části Německa. Malé kmeny se sdružují do dvou velkých kmenových svazů Obodritů a Luticů-Veletů. Ratarům z luticko-veletického kmenového svazu náleží země kolem říčky Dolenice (dnešní Tollense). Patří mezi mimořádně udatné bojovníky. Germánští Herulové se s nimi poprvé setkali už v roce 512 – ve chvíli, kdy se vraceli ze svého válečného tažení.