Často se předpokládá, že se přízraky zjevují jako připomínka vlastního tragického osudu. Co když ale některé z nich přicházejí s dobrými úmysly? ENIGMA vám představí několik svědectví o návštěvách z onoho světa, které pomohly živým lidem vyváznout z nebezpečí…

Řidič za volantem jen ztěžka přemáhá únavu. Najednou zjistí, že s ním v autě jede neznámý člověk, který mu cosi živě vykládá. Muži to v tu chvíli nepřijde divné. Za přátelského rozhovoru mu cesta příjemně uběhne. Teprve po zaparkování si uvědomí, že cizinec zmizel tak náhle, jak se objevil. Po páteři mu přejede mráz. Copak s ním v autě seděl duch? Vždyť to zjevení ho zřejmě zachránilo před bouračkou! Podobné příhody prý prožili lidé z různých částí světa. Skutečně mohou dávno mrtvé osoby někdy pomáhat živým?