„Zpropadení Valaši. Pořád jsou s nimi nějaké problémy!“ bombarduje Vídeň stížnostmi moravský zemský hejtman Julius Salm. Ferdinand III. Habsburský jeho nářky vyslyší. Posvětí vznik speciální strážní jednotky, která má se vzpurnými Valachy i jinými kriminálními živly zatočit!

Východní Morava nepatří za třicetileté války (v letech 1618–1648) zrovna k bezpečným regionům rakouské monarchie. Místní obyvatelé, Valaši, se často bouří a mnozí z nich podporují protestantské nepřátele Habsburků. V hornatém kraji na moravsko-uherském pomezí navíc řádí nespočet zbojnických band. Úřady marně vypisují odměny za dopadení těch nejhorších škůdců. Poradit si s nimi nedokáže ani císařská armáda. Její poslední trestná výprava z března 1638 končí velkou ostudou, když Valaši oddíl čítající 130 mužů potupně odzbrojí! Císař a český král Ferdinand III. (1608–1657) už nehodlá tyto zlotřilosti trpět. Ve snaze…