V segmentu bydlení se projevují modifikace související nejen s proměnami architektury, ale rovněž s vývojem technologií. Průběžné aktualizace nabídky pak zasahují jak do materiálové, tak do barevné škály nábytkového portfólia a interiérových doplňků, a to včetně sedacích prvků.

K zásadním trendům rozhodně patří multifunkčnost a flexibilita, umožňující přizpůsobit sestavy proměnlivým potřebám v průběhu dne s přihlédnutím k aktuálním okolnostem a situacím. Toto směřování zasahuje rovněž výsledný design, jemuž vládnou jednoduché a čisté tvary, odráží se také ve snadné mobilitě jednotlivých prvků. Finální vyznění obytného prostoru pak vychází rovněž z cíle propojit pohovky, křesla a židle s okolním vybavením: posezení by mělo být součástí celkového konceptu bydlení, který respektuje architektonické vjemy, barevnou harmonii, vhodné osvětlení a dekorace. Výrobci kladou důraz i na kvalitu a