„Nyní, Svatý otče, Bůh svolí, kvůli hříchům mým i lidí tohoto nešťastného ostrova, že po tolika letech věznění budu já, jediný katolický dědic anglického a skotského trůnu, uvržena do šatlavy a nakonec odsouzena kacířským parlamentem této země k smrti,“ píše 23. listopadu 1586 skotská královna Marie Stuartovna papeži.

Marie Stuartovna (1542–1587) se právě dozví o svém strašném osudu a ještě ten den se rozhodne postěžovat si Sixtu V. (1520–1590). V dlouhém dopise, psaném francouzsky, popisuje své dlouholeté utrpení, kdy ji anglická královna Alžběta I. (1533–1603) drží v zajetí, vyznává náruživě katolickou víru a poroučí svou duši Bohu. Ale zrada je zrada. Marie Stuartovna je obviněna z účasti na spiknutí proti své starší vzdálené sestřenici Alžbětě. V historii Anglie a Skotska ještě nikdy nebyl panovník „pomazaný Bohem“ poslán na špalek. Alžběta proto váhá s definitivním podpisem…