S klesajícími zásobami fosilních paliv hledají lidé další možnosti, jak je nahradit. Fosilní paliva přitom mají špatnou pověst i kvůli znečišťování životního prostředí. Zajímavou alternativou by se přitom mohly stát kovy. Ty samysice nehoří, ale stačí z nich udělat jemný prášek.

Vědci z kanadské McGill University vyzkoušeli v laboratorních podmínkách spalování některých kovů a zjistili, že se neliší od spalování uhlovodíků. Mají přitom výhodu, že se snadno transportují a nezabírají příliš místa.
„Technologie výroby čisté elektřiny, především ze solární a větrné energie, se rychle rozvíjejí. Nicméně tuto elektřinu nemůžeme použít pro mnoho věcí, kde se dnes používá ropa a plyn, jako například doprava či světový obchod s energií,“ poznamenal Jeffrey Bergthorson, profesor mechanického inženýrství a hlavní autor studie.
Použití kovových prášků jako recyklovatelných paliv, které uchovávají…