Spousta dobrého jídla, nadýchané koláče a tanečky. Povedené posvícení se zkrátka neobejde bez stolu, prohýbajícího se pod horami dobrot, veselí a setkání s rodinou a přáteli. Kde však vzala tradicemi prosycená společenská akce svůj počátek a jak se dnes liší od původní podoby?

 

Legenda tvrdí, že první posvícení slavil král Šalamoun (?1011–931 př. n. l.), který každý rok ve výroční den posvěcení chrámu v Jeruzalémě uspořádal slavnostní hostinu na památku této události. Pověst napovídá, že posvícení je vlastně ve svém původním významu slavnost, spojená s vysvěcením svatostánku.

Podzimní slavnosti

Výstavba kostela bývala pro každou obec svátkem. Stála sice mnoho peněz drobných dárců z řad místních obyvatel i z obecní pokladny a také spoustu vynaložené práce, ale výsledkem byla místní dominanta. Po dostavbě však nemůže být takový objekt ihned využíván pro církevní účely. Nejdřív se musí…