Na naší planetě neexistuje odolnější zvíře. Potkan přežije pád z výšky 15 metrů, vyskočí až 2 metry vysoko. Na vodní hladině se udrží klidně tři dny, skvěle se potápí. Dokáže vyšplhat kolmým potrubím až do desátého patra. Nevadí mu hlad ani zvýšená radiace, má unikátní schopnost přežít v jakémkoliv prostředí a podnebí. Je to dokonalý predátor.

Neuvěřitelná je také rychlost rozmnožování potkanů. Samice se může během šestihodinového období plodnosti spářit až s 500 samci – a toto období má 15krát za rok. Potkani se mohou pářit od věku tří měsíců až do smrti. Běžně se přitom dožívají tří let. Jeden pár potkanů může za rok přivést na svět až 2000 mláďat. Ve velkoměstech, kde v popelnicích běžně končí třetina potravin, mají potkani navíc nadbytek velice dostupné a kvalitní potravy.

Kdy přežije ochutnávač
Jen v pražském podzemí žije více než 5 000 000 potkanů, což je 5krát více než obyvatel…