V roce 1797 byla Francie ve válečném stavu s Velkou Británií. Protože chtěla za každou cenu dosáhnout míru, hledala země galského kohouta možnosti, jak obávanou námořní velmoc donutit vyjednávat o složení zbraní. Nakonec k tomu využila nově vzešlou hvězdu francouzské armády – Napoleona Bonaparte.

Právě v Anglii spatřovali Francouzi svého úhlavního nepřítele, rozdmýchávajícího protifrancouzské nálady. Generál Bonaparte (17691821) si zprvu pohrával se smělým plánem vylodit se přímo v Británii a donutit Angličany k vyjednávání tam. Brzy však došel k závěru, že by šlo o příliš náročnou a nebezpečnou akci.
Proto se rozhodl podniknout výpravu do Egypta, odkud by dobyl Afriku a Přední Indii, a tím narušil koloniální impérium britských konkurentů, včetně zpřetrhání důležité anglo-indické obchodní trasy.
Protože v tehdejší Francii panovala větší důvěra ve vojenské představitele než v politiky,