Staveniště je plné lidí. Kameníci pečlivě leští kamenné kvádry brusným práškem z drceného křemene nebo dioritu. I přes velmi primitivní nástroje k sobě přiléhají s přesností na milimetry. Neprotáhli byste mezi nimi ani vlas. Aby všechny kameny byly dokonale hladké a rovné, používají olovnici a úhelník. Kameníci právě zahajují práci na budování nové pyramidy…

Základním úkolem stavitelů pyramid je v první řadě vyhledat správné místo. Proč si faraon Chufu (řecky Cheops; vláda v letech asi 2589–2566 př. n. l.) vybral právě skalní plošinu v Gíze? Je to kvůli blízkosti města Iunu (řecky Héliopolis), kde se slaví kult boha slunce Re, s nímž se mocný vládce ztotožňuje? Nebo je tato plošina natolik pevná, že unese tíhu celé pyramidy? Terén je nejprve třeba upravit do roviny, což se povede tak dokonale, že rozdíl mezi nejvýše a nejníže ležící spodní hranou pyramidy činí jenom 2,1 centimetru…