Barcelonský byt je ojedinělý útulnými zákoutími, zajímavými průhledy i nečekaným dispozičním řešením, stejně jako sluncem zalitou podkrovní místností s velkorysým balkonem, kde lze nerušeně relaxovat a vychutnávat si příjemný pocit bezpečné skořápky domova, chránící před nepohodlím.

Po vstupu do domu návštěvníky uvítá z poloviny prosklená příčka, kterou do pravidelných čtverců
rozdělují bílé okenní tabulky. Po pravé straně jsou decentně skryté utilitární místnosti, na něž navazuje
schodiště, které nás později zavede do vyšších pater bytu. Celý vstupní prostor se koupe ve světle,
jelikož v místnosti za prosklenou příčkou je umístěno okno, jehož rozměry téměř dosahují velikosti celé
jedné stěny. Jedná se o obývací pokoj s jídelnou, který elegantně navazuje na kuchyni ukrytou právě za výše zmiňovanou příčkou.