Manželství už Zlatě Adamovské (60) ztroskotalo dvakrát. Nyní se ale šušká o tom, že nemá ani s hercem Petrem Štěpánkem (70) na růžích ustláno. Hrozí snad, že by šli nakonec ještě od sebe?