„Velkou část té země pohubil, vypálil a různými zly soužil,“ líčí dávný kronikář vpád Přemysla Otakara II. do Bavorska roku 1251. Tehdy je ještě moravským markrabětem a se zbraní v ruce hájí zájmy svého otce Václava I. Zdejším Wittelsbachům dají Přemyslovci najevo svoji převahu a chuť zasahovat do jejich vnitřních záležitostí.

Vrhá se do největší bitevní vřavy. Náhle se ocitá sám uprostřed nepřátel. Nikdo z jeho věrných si toho ani nepovšiml. Rakouský vévoda Fridrich II., řečený Bojovný (*1211), padne 15. června 1246 v bitvě proti Uhrům na Litavě (na východě dnešního Rakouska). Rod Babenberků s jeho skonem vymírá po meči. Spor o to, kdo se teď ujme Rakous a Štýrska, se rozhoří vzápětí a podstatně ovlivní dění ve střední Evropě na následující desetiletí.