Ve škole nás učili, že Kryštof Kolumbus objevil Nový svět omylem, když se ztratil při plavbě do Indie. To ale vůbec není pravda. Od počátku byl odhodlaný vypravit se na západ. Co ho k tomu inspirovalo? A proč tvrdil, že chce plout do Indie?

Kolumbus se na svoji první výpravu vydal na dne 3. srpna 1492, když se svými třemi karavelami, Santa Maríou, Pintou a Niñou, vyplul z přístavu Palos de Frontera nedaleko španělské Huelvy. Lodě pluly na Kanárské ostrovy. Už 6. srpna ale prasklo kormidlo Pinty, která tak musela být opravena na ostrově Las Palmas. Na cestu se proto lodě znovu vydaly až 6. září. Když ještě 10. října nespatřila posádka v dáli žádnou pevnou zemi, začala si stěžovat. Aby Kolumbus zabránil rebelii, slíbil námořníkům část ze zisku z této obchodní cesty.

Země na obzoru!
Kupodivu hned nazítří objevila posádka na hladině oceánu větev šípkové růže, jinde rákos či kus opracovaného…