Celý život se  JOSEF SOMR (81) ochotně a rád věnoval filmu a divadlu. S přibývajícím věkem se ale jeho chuť pracovat rapidně snižovala. Dospělo to tak daleko, že s herectvím nadobro prý už definitivně skončí. Jak naloží s nově nabytým volným časem?