„Před třemi lety jsme se stejně jako jindy vypravili s manželem Mirkem na Dušičky na hřbitov, abychom zapálili svíčku za jeho zesnulé rodiče,“ píše Magda.

„Na hřbitově jsme byli skoro sami. Položili jsme věnec na hrob, když vtom jsem najednou zaslechla něco jako tichý pláč. Rozhlédla jsem se kolem a v rohu hřbitova jsem spatřila slabé žluté světlo…“