Řinčení zbraní, výstřely, výbuchy a sténání zraněných se nese do širokého okolí. Tisíce mužů na bitevním poli svádí boj o holý život. A to i přesto, že již jsou dávno mrtví! Na některých místech údajně za nocí ožívají válečné vřavy, aby přízrační vojáci opakovali svou poslední bitvu znovu a znovu. Která to jsou a co tato zjevení vyvolává?

Historie světa je plná válek a bojů, při nichž přicházejí o život tisíce mužů. Zdá se, že tragické události zanechávají na bitevních polích jakýsi temný otisk na dlouhá léta. Není výjimkou, že na místech, kde během krátkého času vyhaslo mnoho lidských životů, pociťují citliví jedinci nepříjemnou závrať a úzkost. Někdy zde dokonce dochází k pozorování přízračných vojsk nebo se odsud nesou zvuky připomínající bitvu. Podle senzibilů jsou na takových lokacích silné negativní geopatogenní zóny a jejich vliv může zapříčinit další úmrtí. Například ve formě…