Muž ležící naznak na obětním kameni v děsu ani nedýchá, když k němu přistoupí pětice Aztéků. Čtyři z nich chytnou každý po jedné z jeho končetin. Pátý stiskne a znehybní hlavu. Obětník vezme do ruky obsidiánový nůž a rychlým a přesným pohybem rozřízne nebožákovi břicho v oblasti bránice. Na levé straně vsune dovnitř svou ruku a zkušeným pohybem vyrve srdce.

Kněz dobře ví, jak velkou sílu musí použít. Má za sebou stovky, možná i tisíce podobných rituálů. Při každém z nich na kameni ve tvaru homole postaveném tak, aby hlava člověka ležela vždy o něco výše než hruď, umírá jedna lidská oběť. Jeviště krvavého divadla musí být vždy na veřejnosti. Obvykle je pro něj vybrána pyramida nebo veřejné prostranství, nejčastěji hlavní náměstí.