Do smaragdu oděné jezero hostí ve svém mokrém apartmánu vzácného hosta. Ubytoval se tu dlouhonohý a dlouhokrký elegán v ohnivě zbarveném kabátě, malou hlavou a silným lomeným zobákem. V okamžiku, kdy mávne majestátními křídly, zalapá zbytek vodního osazenstva po dechu.

Tenhle neobyčejný obyvatel ptačí říše je však na obdivné vzdechy dávno zvyklý. V posvátné úctě ho měli už staří Egypťané, kteří v něm viděli zpodobnění boha Ra. Oprávněnou pozornost vzbuzují plameňáci nejenom svou barvou, ale také schopnostmi, kupříkladu výbornou balancí na jedné noze…

Hlavně klid!

Jsou jednou z nejstarších ptačích skupin. Úspěšně dokázali přežít celé věky. Nálezy jejich zkamenělých pozůstatků mají svůj původ v době před 30 miliony lety. Jednoduché podobizny podivuhodných ptáků, vykreslených s jejich štíhlými, obloukovitě prohnutými krky o 17 obratlích a dlouhými tenkými končetinami, mají své místo i na…