Patlavost, breptavost, zadrhávání… Poruchy řeči se mohou táhnout již od dětství. Často se ale objeví až v dospělosti nebo dokonce ve stáří. Nikdy však není pozdě na jejich nápravu.

Vedle logopedů – učitelů na mluvení – pomáhají i psychologové. Náš způsob řeči je totiž mimo jiné důsledkem toho, co prožíváme a co si myslíme o sobě a o ostatních. Víte, že logopedie nedokáže vysvětlit, proč v některých situacích mluvíme plynně a v jiných koktáme? No a v neposlední řadě mohou s vadou řeči pomoci i lékaři – foniatři. Ti například řeší nedomykavost hlasu nebo jinou hlasovou poruchu. Zkrátka: (klinický) logoped má na starosti poruchy mluveného slova, (klinický) psycholog trápení na duši a foniatr poruchy hlasu.

Milníky života s vadou řeči

* Tím prvním a nejznámějším je dětství. Většinou již u malého dítěte se vada projeví. Pak do značné míry záleží na rodičích, jestli s dítětem trénují, zda