Co mají všichni nositelé Nobelovy ceny za rok 2016 společného? Jsou to všechno muži a všem je přinejmenším 65 let. Valná většina z nich dokonce dosáhla věku 72 let. A je jedno, jestli se podíváme na Nobelovu cenu za medicínu, fyziku či chemii.

Při pohledu zpátky do minulosti je jasně patrné, že věkový průměr oceněných se postupně zvyšuje. Například v první polovině 20. století byl průměrný věk laureátů 56 let.

Čekací doba se prodlužuje
Zhruba od poloviny minulého století lze zaznamenat trend oceňovat vědce v čím dál pozdější fázi jejich života. Na uznání je nutné si počkat déle.
Může za to rozšiřující se povědomí o zákonitostech fungování světa, ve kterém žijeme?
Obsáhnout veškeré lidské vědění bylo už ve starověku čím dál tím obtížnější a od určitého okamžiku prakticky nemožné.
Badatelé se tak specializovali na různé obory, následně pak podobory atd. I tak se však kvůli novým…