„Hoří! Hoří!“ rozléhají se roku 1395 zoufalé výkřiky prchajícího služebnictva zdmi hradu Žebráku. Nedobytné sídlo jihozápadně od Prahy při důležité cestě z české metropole na Norimberk je kvůli plamenům vážně poškozeno. Když zprávu o neštěstí obdrží král Václav IV., zachmuří se. Na chvíli propadá melancholii…

Ostrý severozápadní vítr žene sněhové vločky proti oknům Žebráku. Je prosinec 1351 a ve zdejší kapli klečí před oltářem král Karel IV. (1316–1378). Úpěnlivě se modlí za svého malého synka. Ani ne dvouleté dítě se již několikátý den zmítá v horečkách. Nedokážou mu pomoci zkušení lékaři, ani babky kořenářky. Následník trůnu, v něhož panovník vkládal všechny své naděje, umírá. Karel IV. po skonu dítěte na hrad Žebrák zanevře a jeho branám se zdaleka vyhýbá. Ne tak jeho nástupce na trůnu a vytoužený další syn Václav IV. (1361–1419). Vášnivý milovník lovů se mnohem raději zdržuje zde –…