Dnes je naprostou samozřejmostí, že jídlo vaříme v nádobí, servírujeme je na talířích a k jídlu používáme příbor. Nebylo tomu tak ale vždy. I když lidé už používali oheň, hlavním nádobím i příborem byl maximálně kus klacku či listy, které nabízely okolní stromy či keře.

Kde se tedy vzalo skutečně první nádobí? Archeologové původně datovali tento přerod ve stolování do doby před 6 000–7 000 let, kdy lidé přecházeli od kočovného k usedlému způsobu života. Jenže tato teorie byla později vyvrácena, když se v Číně podařilo nalézt v jeskyních Sien-žen-tungu střepy, u kterých analýza prokázala, že jsou prokazatelně staré přibližně 20 000 let. Nález tak posunul časovou hranici hrnčířství hluboko do doby ledové. Zprvu šlo samozřejmě o nádoby z nepálené hlíny, které byly jen vysoušeny na slunci, ale postupem času přišli lidé na to, jak využívat při výrobě potřebných hrnců, hrnečků či nádob oheň…