Genová duplikace je biologický jev, který vede k náhlému vzniku nového genetického materiálu. Identické geny, které jsou produktem genetické duplikace, mohou přežít napříč dlouhými evolučními obdobími. To dává organismům schopnost vypořádat se i s životem neslučitelnými mutacemi.
Čtyři desetiletí si vědci lámou hlavu nad tím, jakým způsobem vede genová duplikace k novým biologickým funkcím. Nyní genetici na Trinity College v Dublinu udělali zásadní průlom s důsledky pro pochopení evoluce genomů různých organismů, když identifikovali a popsali mechanismus, který je základem tzv. „mutační robustnosti“.

Jak stopovat evoluci?
Irští odborníci experimentálně prokázali, že mutační robustnost dovoluje kvasinkám přizpůsobit se novým podmínkám včetně těch, které jsou pro buňky stresující.
„Přirozený výběr – proces, který udržuje základní věci v buňce – také odstraní z genomu nadbytečné geny,“ řek…