Říká se, že některá čísla nosí štěstí a jiná smůlu. A údajně existuje i číslo, které nosí smrt. Prominentní telefonní číslo bulharské společnosti prý připravilo o život tři své majitele. Všichni zemřeli za zvláštních okolností. Je číslo prokleté?

Dalo by se očekávat, že zatímco technologický vývoj šplhá stále výš, staré pověry a mýty o kletbách upadnou v zapomnění. Jenže opak je pravdou. Víra v kletby se naopak přizpůsobila technologickému pokroku. Jejím nositelem se tak mohou stát i automobily nebo mobilní telefony. Jde jen o dávno zakořeněný strach z neznámého, který byl přenesen do moderního světa, nebo naše přístroje skutečně mohou zasáhnout tajemné síly mimo hranice našeho chápání? O tom, že máme co do činění s reálným fenoménem, vypovídá případ prokletého telefonního čísla. Je to telefonní číslo, které vydala bulharská mobilní telefonní společnost Mobiltel. Na první pohled…