Má kůži tak světlou, že pouhý paprsek slunce by ji mohl sežehnout. Vlasy jsou bílé jako čerstvě padlý sníh na Sibiři. Přesto se narodí v Africe. S chorobou, která mu vzala pigment. A právě v těchto končinách je kvůli své nemoci lovnou zvěří, které se ostatní chtějí zbavit.

Albíny najdete rozeseté po celém světě. Jak v lidské, tak i zvířecí říši. Vzácnost je jim ale spíše na obtíž. Zvířata jsou kvůli své jinakosti vyvrhována ze smečky, jejich světlá nápadnost pak láká dravce a albínci jsou tak odsouzeni ke krátkému životu. Bohužel to platí i říši lidské. V mnohých afrických kulturách jsou albíni považováni za prokleté. Narodit se bez pigmentu znamená jistý rozsudek smrti.